змочуваність

змочуваність
смачиваемость - wettability - *Anfeuchtbarkeit, Benetzbarkeit – 1) Властивість рідини взаємодіяти з твердою поверхнею; визначається кутом змочування θ в системі трьох фаз (твердої, рідкої і газової); коли θ>900, рідина не розливається по поверхні твердого тіла або практично не змочує його. 2) поверхневе явище, що виникає на межі дотику фаз, одна з яких - тверде тіло, а інші – несумісні рідини або рідина та газ, і проявляється в частковому або повному розтіканні рідини по твердій поверхні, просочуванні пористих тіл та порошків.
З. виявляється в: • частковому або повному розтіканні рідини по твердій поверхні; • утворенні увігнутого меніска на межі розділу рідини та стінок посудини; • просоченні пористих тіл і порошків. Оцінюється крайовим кутом змочуваності θ, який змінюється від 0 до 180 о. Кут θ або cos θ, отримують при розгляді рівноважного стану сил поверхневого натягу для крапель рідини (р) на твердій поверхні (т) в газовому середовищі (г): cos θ = (σтг -σтр)/ σрг, де σтг - поверхневий натяг на межі розділу фаз "тверде тіло - газ", σтр - поверхневий натяг на межі розділу фаз "тверде тіло -рідина", σрг - поверхневий натяг на межі розділу фаз "рідина - газ". З. твердої поверхні рідиною збільшується по мірі зменшення кута θ. Тобто менші значення крайового кута змочування відповідають добре змочуваним поверхням. Більшість г.п. є гідрофільними (добре змочуваними) водою, частково або повністю незмочувані (гідрофобні) - сірка, вугілля, бітумінозні пісковики тощо. Змочуваність г.п. зростає при наявності в них розчинних солей, глинистих мінералів, особливо монтморилоніту, а також зі збільшенням "кутастості" зерен г.п. В гірничій справі З. відіграє велику роль не тільки при збагаченні руд і мінералів (флотації, класифікації, масляній аґломерації), але і в процесах підземного вилуговування, гідрометалургійної переробки руд, руйнуванні г.п.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "змочуваність" в других словарях:

  • змочуваність — ності, ж. Властивість за знач. змочуватися. ||Властивість твердого тіла забезпечувати більше або менше розтікання рідини по його поверхні під час їх стикання …   Український тлумачний словник

  • амальґамація — амальгамация amalgamation *Amalgamation, Amalgamieren, Amalgamierung, Quicken 1) Покриття металу, скла амальґамою. 2) Спосіб збагачення тонко подрібнених руд або пісків кольорових та благородних металів, оснований на вибірковому змочуванні… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • збирачі — собиратели collecting agents, collectors *Sammler аполярні реаґенти, які знижують змочуваність частинок флотованої пульпи, що переводяться у піну. Відомо понад 70 типів реаґентів збирачів – аніонних, катіонних, нейоногенних. З. поділяються на… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кондиціонування в збагаченні — кондиционирование в обогащении conditioning Konditionierung in der Aufbereitung допоміжний технологічний процес для отримання рудних пульп, суспензій, емульсій та рідин з певними фіз. і (або) фіз. хім. властивостями шляхом обробки їх газами,… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»